Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Hażlach

Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie

Tytuł: Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie

Wnioskodawca: Gmina Hażlach

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2019-W02

Działanie: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Pogwizdów

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR, rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej

Opis działania: Przedmiotem inwestycji była modernizacja istniejącego placu zabaw w Pogwizdowie polegającej na posadowieniu 5 nowych urządzeń zabawowych: huśtawki wahadłowej dwusiedziskowej, huśtawki typu "bocianie gniazdo", belki równoważnej, urządzenia linarnego - piramidy oraz zestawu zabawowego.

Promocja LGD "Cieszyńska Kraina" poprzez uczczenie 80. Rocznicy wybuchu II wojny- PROJEKT GRANTOWY

Tytuł Projektu Grantowego: Promocja LGD "Cieszyńska Kraina" poprzez uczczenie 80. Rocznicy wybuchu II wojny

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rudnik w Rudniku

Numer wniosku: CK.1/2018/G-W03

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Cel zadania: Edukacja historyczna mieszkańców Gminy oraz zwiększenie możliwości promocyjnych Gminy Hażlach poprzez wyprodukowanie gry edukacyjnej, wydanie  książki oraz organizację widowiska słowno-muzycznego dla uczczenia 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej

Opis działania: Jest to projekt związany z 80-tą rocznicą wybuchu wojny. Wydana została książka w nakładzie 500 bezpłatnych egzemplarzy, poświęcona działaniom wojennym na Śląsku Cieszyńskim. Materiały do książki były zbierane od kilku lat, w tym pozyskane zgodnie z zasadami metodologii badań historycznych. Promocja odbyła się  w szkołach i instytucjach kultury zlokalizowanych na terenie działania LGD "Cieszyńska Kraina". Kolejny element projektu to rodzinna gra edukacyjna, w której znalazły się elementy związane z historią II wojny światowej i inne ciekawostki dotyczące Gminy Hażlach - ilość sztuk - 300. Ostatnim elementem zadania - było widowisko słowno-muzyczne "Zakazane piosenki" - ogólnodostępne, plenerowe dla uczczenia 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie nowej usługi związanej z instalacją wysokowydajnych systemów OZE.

Tytuł: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie nowej usługi związanej z instalacją wysokowydajnych systemów OZE.

Wnioskodawca: Piocomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W06

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych lub utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Kończyce Wielkie

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstwa, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na zakupie robót budowlanych (prac remontowych) budynku, celem przekształcenia go do potrzeb rozwijanej działalności. Co spowoduje rozwój

oferty usługowej.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- przebudowa drogi gminnej nr. 637 028S ul. Osiedlowej w Hażlachu

Tytuł: Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- przebudowa drogi gminnej nr. 637 028S ul. Osiedlowej w Hażlachu

Wnioskodawca: Gmina Hażlach

Numer wniosku: CK.BD.01/2016-W04

Działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Opis działania: Operacja ma na celu przebudowę drogi gminnej nr. 637 028S ul. Osiedlowej w Hażlachu. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia przebudowanej drogi, wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów ruchu KR2, wykonanie elementów wykończenia ulic. Przebudowa ulicy spowoduje lepszy dostęp do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- przebudowa odcinka drogi gminnej nr. 637 003S ul. Szkolnej w Pogwizdowie (etap I)

Tytuł: Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- przebudowa odcinka drogi gminnej nr. 637 003S ul. Szkolnej w Pogwizdowie (etap I)

Wnioskodawca: Gmina Hażlach

Numer wniosku: CK.BD.01/2016-W05

Działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Opis działania: Operacja ma na celu przebudowę odcinka drogi gminnej nr. 637 003S ul. Szkolnej w Pogwizdowie, etap I o łącznej długości 200m. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu podbudowy metodą recyklingu, wyrównaniu podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonaniu warstwy wyrównującej, wykonaniu warstwy ścieralnej, obsybce poboczy, wykonaniu remontu istniejących zjazdów oraz ustawieniu oznakowania OZE. Dzięki przebudowie odcinka ul. Szkolnej nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej, skrócenie czasu dojazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu..

 

 

Moem- innowacje, rozwój, ekologia

Tytuł: Moem- innowacje, rozwój, ekologia

Wnioskodawca: SZTURC EDYTA Firma Handlowo- Usługowa "Moem"

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W11

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie lub utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu zwiększenie oferty sprzedawanych produktów przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych rozwiązań innowacyjnych, aby nowe technologie i systemy informatyczne poprawiły wydajność i jakość miejsc pracy.

HYDRO INSTAL - instalacje ekologiczne w budownictwie

Tytuł: HYDRO INSTAL- instalacje ekologiczne w budownictwie

Wnioskodawca: Michał Łacek

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2017- W06

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu świadczenie kompleksowych usług instalacyjnych, w tym instalacji wodnych, kanalizacyjnych, zakładania centralnego ogrzewania, dodatkowo zasilanego energią słoneczną, kompleksowych instalacji gazowych , napraw i remontów hydraulicznych.

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play