Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Hażlach

Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie nowej usługi związanej z instalacją wysokowydajnych systemów OZE.

Tytuł: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie nowej usługi związanej z instalacją wysokowydajnych systemów OZE.

Wnioskodawca: Piocomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W06

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych lub utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Kończyce Wielkie

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstwa, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja polega na zakupie robót budowlanych (prac remontowych) budynku, celem przekształcenia go do potrzeb rozwijanej działalności. Co spowoduje rozwój

oferty usługowej.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- przebudowa drogi gminnej nr. 637 028S ul. Osiedlowej w Hażlachu

Tytuł: Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- przebudowa drogi gminnej nr. 637 028S ul. Osiedlowej w Hażlachu

Wnioskodawca: Gmina Hażlach

Numer wniosku: CK.BD.01/2016-W04

Działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Opis działania: Operacja ma na celu przebudowę drogi gminnej nr. 637 028S ul. Osiedlowej w Hażlachu. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia przebudowanej drogi, wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów ruchu KR2, wykonanie elementów wykończenia ulic. Przebudowa ulicy spowoduje lepszy dostęp do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- przebudowa odcinka drogi gminnej nr. 637 003S ul. Szkolnej w Pogwizdowie (etap I)

Tytuł: Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- przebudowa odcinka drogi gminnej nr. 637 003S ul. Szkolnej w Pogwizdowie (etap I)

Wnioskodawca: Gmina Hażlach

Numer wniosku: CK.BD.01/2016-W05

Działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Opis działania: Operacja ma na celu przebudowę odcinka drogi gminnej nr. 637 003S ul. Szkolnej w Pogwizdowie, etap I o łącznej długości 200m. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu podbudowy metodą recyklingu, wyrównaniu podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonaniu warstwy wyrównującej, wykonaniu warstwy ścieralnej, obsybce poboczy, wykonaniu remontu istniejących zjazdów oraz ustawieniu oznakowania OZE. Dzięki przebudowie odcinka ul. Szkolnej nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej, skrócenie czasu dojazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu..

 

 

Moem- innowacje, rozwój, ekologia

Tytuł: Moem- innowacje, rozwój, ekologia

Wnioskodawca: SZTURC EDYTA Firma Handlowo- Usługowa "Moem"

Numer wniosku: CK.RP.01/2016-W11

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie lub utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu zwiększenie oferty sprzedawanych produktów przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych rozwiązań innowacyjnych, aby nowe technologie i systemy informatyczne poprawiły wydajność i jakość miejsc pracy.

HYDRO INSTAL - instalacje ekologiczne w budownictwie

Tytuł: HYDRO INSTAL- instalacje ekologiczne w budownictwie

Wnioskodawca: Michał Łacek

Numer wniosku: CK.RP.p.01/2017- W06

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Hażlach

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu świadczenie kompleksowych usług instalacyjnych, w tym instalacji wodnych, kanalizacyjnych, zakładania centralnego ogrzewania, dodatkowo zasilanego energią słoneczną, kompleksowych instalacji gazowych , napraw i remontów hydraulicznych.

wybierz inną gminę
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play