Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Zebrzydowice

Przebudowa infrastruktury rekreacynej przy obiekcie remizy OSP w Marklowicach Górnych

Tytuł: Przebudowa infrastruktury rekreacynej przy obiekcie remizy OSP w Marklowicach Górnych

Wnioskodawca: Gmina Zebrzydowice

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2020-W05

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Marklowice Górne

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: W ramach realizacji operacji został wykonany demontaż istniejącego urządzenia fitness oraz ławki i montaż nowych elementów placu zabaw: zestaw wspinaczkowy, huśtawka, gra kółko-krzyżek, podwójne urządzenie fitness, montaż stołu do gry w szachy, 4 ławek, koszy na śmieci i latarni solarnej oświetlającej infrastruktorę rekreacyjną.

Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją

Tytuł: Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją

Wnioskodawca: Gmina Zebrzydowice

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2022-W03

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Zebrzydowice

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury rekreacyjnej:

- budowę tężni w sołectwie Zebrzydowice Dolne,

- przebudowę placu zabaw przy remizie OSP w Marklowicach Górnych,

- elementy promocji operac: tablice informacyjne o powstałej infrastrukturze rekreacyjnej.

Przebudowa ul. Dworcowej w Zebrzydowicach - II etap

Tytuł: Przebudowa ul. Dworcowej w Zebrzydowicach - II etap

Wnioskodawca: Gmina Zebrzydowice

Numer wniosku: CK.BD.01/2018-W01

Działania: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Miejsce realizacji: Zebrzydowice

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału spłecznego na obszarze LSR

Opis działania: Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp rynku pracy poprzez połączenie tej części miejscowości z dworcem kolejowym. Ponadto odcinek ten ułatwi komunikację dla osób w/w grup zatrudnionych na terenie Jastrzębia-Zdroju i Cieszyna, ponieważ stanowi główny ciąg komunikacyjny z przysiółka Baranina w Zebrzydowicach dla osób dojeżdżających do pracy w obu kierunkach.

Przebudowa infrastruktury rekreacyjenj przy obiekcie remizy OSP w Marklowicach Górnych

Tytuł: Przebudowa infrastruktury rekreacyjenj przy obiekcie remizy OSP w Marklowicach Górnych

Wnioskodawca: Gmina Zebrzydowice

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2020-W05

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Marklowice Górne

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polegała na przebudowie infrastrukty rekreacyjenj przy remizie w Marklowiach Górnych. W ramach operacji został wykonany demontaż urządzenia Fitness, demontaż ławki, montaż nowych elementów placu zabaw, zestawu wspinaczkowego, huśtawki, podwójnego urządzenia fitness "narciarz/wahadło", montaż stołu do gry w szachy, montaż ławek, koszów na śmieci, montaż latarni solarnej oświetlającej infrastrukturę rekreacyjną.

Przebudowa ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych

Tytuł: Przebudowa ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych

Wnioskodawca: Gmina Zebrzydowice

Numer wniosku: CK.BD.01/2016-W01

Działanie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Miejsce realizacji: Marklowice Górne

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR

Opis działania: Operacja ma na celu przebudowę odcinka ul. Szkolnej o długości 998mb, w ramach której zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna jezdni. W celu zapewnienia bezpiecznego mijania się pojazdów przewidziano wykonanie lokalnych mijanek, ograniczonych krawężnikiem najazdowym. Przebudowa drogi poprzez poprawę stanu technicznego umożliwi bezpieczny dojazd do zakładów pracy.

 

 

Rozwój OZE przez wsparcie projektowe: otwarcie biura konstrukcyjno-projektowego

Tytuł : Rozwój OZE przez wsparcie projektowe: otwarcie biura konstrukcyjno- projektowego

Wnioskodawca : Alicja Parchańska- Górka

Numer wniosku: CK.RP.01/2016- W15

Działanie: Podjęcie działalności gospodarczej, tworzenie nowych  miejsc pracy

Miejsce realizacji: Kończyce Małe

Cel operacji: Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej polegającej na otwarciu biura konstrukcyjno- projektowego. Stworzenie dwóch miejsc pracy

Opis działania: Operacja ma na celu otwarcie biura konstrukcyjno- projektowego bazującego na wsparciu branży OZE przez nowoczesne oprogramowanie i jego innowacyjne wykorzystanie do analizy maksymalnego wykorzystania projektowanych oraz zwiększenia wydajności isteniejących paneli fotowoltaicznych wraz z zapewnieniem analizy (obliczeń) wykorzystania konstrukcji dachów pod zamontowanie paneli

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play