Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Projekty - Strumień

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowego dzięki modernizacji budynku handlowego i magazynowego oraz montażowi instalacji fotowoltaicznej

Tytuł: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowego dzięki modernizacji budynku handlowego i magazynowego oraz montażowi instalacji fotowoltaicznej

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OKA S.C. Jacek Strządała, Dawid Strządała, Adrian Strządała

Numer wniosku: CK.RP.r.01/2020-W04

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy

Miejsce realizacji: Drogomyśl

Cel operacji: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Opis działania: W celu zwiększenia konkurencyjności oraz poprawy warunków prowadzenia działalności wnioskodawca przeprowadził inwestycję w budynku handlowym i magazynowym, polegającym na adaptacji magazynu na pomieszczenia mieszalni tynków, wykonaniu robót remontowych budynku hadlowego wraz z przebudową komunikacji na terenie działki, a także montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku magazynowego oraz budowie stacji ładowania poajzdów elektrycznych.

Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Parku Miejskim w Strumieniu

Tytuł: Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Parku Miejskim w Strumieniu

Wnioskodawca: Gmina Strumień

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2020-W02

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Strumień

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polegała na przebudowie placu zabaw w Parku Miejskim w Strumieniu dla potrzeb mieszkańców Gminy Strumień, jak i turystów. Zamonotowano 4 nowe urządzenia zabawowe, kosz do segragacji odpadów oraz wykonano nawierzchnie bezpieczne pod urządzeniami.

Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Parku Miejskim w Strumieniu

Tytuł: Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Parku Miejskim w Strumieniu

Wnioskodawca: Gmina Strumień

Numer wniosku: CK.BI.t.01/2020-W02

Działania: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

Miejsce realizacji: Strumień

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polegała na przebudowie placu zabaw w Parku Miejskim w Strumieniu dla potrzeb mieszkańców Gminy Strumień, jak i turystów. W ramach projektu dostarczono  i zamontowano cztery nowe urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnie bezpieczne pod urządzeniami oraz postawiono kosz do segregacji odpadów.

Przebudowa cześci infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" w Strumieniu

Tytuł: Przebudowa cześci infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie  LKS "Wisła Strumień" w Strumieniu

Wnioskodawca: Gmina Strumień

Numer wniosku: CK.BI.t.02/2017-W01

Działanie: Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR; Rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej; Rozwój OZE

Miejsce realizacji: Strumień

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na przebudowie części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" w Strumieniu, obejmuje:

-wymianę istniejącego ogrodzenia oddzielającego obszar pola do rekreacji i gier od widowni,

-przebudowę jednorzędowej trybuny,

-elementy małej architektury

 

Budowa wiaty przy LKS ORZEŁ Zabłocie

Tytuł: Budowa wiaty przy LKS ORZEŁ Zabłocie

Wnioskodawca: Gmina Strumień

Numer wniosku: CK.BI.01/2016-W02

Działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Miejsce realizacji: Zabłocie

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

Opis działania: Operacja polega na budowie wiaty dla potrzeb mieszkańców Gminy Strumień i turystów. Zaprojektowano wiatę o konstrukcji drewnianej, wolnostojącą , z dachem dwuspadowym, o wymiarach 15m x 6m . Wiata będzie służyć celom rekreacyjnym, turystycznym i społeczno- kulturalnym

wybierz inną gminę
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play