Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Ankieta dla mieszkańców Gmin należących do LGD "Cieszyńska Kraina"

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” rozpoczyna przygotowania do opracowania dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy.
Bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety skierowanej do mieszkańców Gmin należących do LGD "Cieszyńska Kraina".
Dzięki tej ankiecie- LGD „Cieszyńska Kraina” może pozyskać dodatkowe fundusze na wdrażanie LSR, pochodzących z RPO, WSL.
• Ankieta dotyczy różnych aspektów naszego codziennego życia.
• Ankieta będzie aktywna do 20 stycznia 2021r.
• Ankieta jest anonimowa.
 
 
Zachęcamy serdecznie do wypełnienia ankiety !
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play