Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

"Jak wykorzystać fundusz sołecki- baza pomysłów i inspiracji" - wideokonferencja

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów pt. "Jak wykorzystać fundusz sołecki- baza pomysłów i inspiracji", które odbędzie się w formule wideokonferencji, przy użyciu narzędzia Microsoft Teams, w dniu 15 września 2020r. (wtorek) o godzinie 18.00.

Spotkanie  adresowane jest do sołtysów, liderów wiejskich, a także przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, członków Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

W przypadku zainteresowania udziałem w ww. wideokonferencji uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w zakładce "Zgłoszenia udziału") w terminie do 11 września 2020r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play