Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

LGD "Cieszyńska Kraina" ogłasza nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. projektów !

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z siedzibą w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 9, ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. projektów – 1 etat.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oraz oświadczeniem o niekaralności, które można pobrać na stronie internetowej Stowarzyszenia, w terminie do 12 lutego 2024 r. do godziny 15.00.

 

Ogłoszenie o naborze znajdą Państwo tutaj: https://www.cieszynskakraina.pl/oferty-pracy/nabor-na-stanowisko-pracy-specjalista-ds-projektow20

Dodatkowe informacje udzielamy pod numerem telefonu: 33 487 49 42, bądź elektronicznie pod adresem: biuro@cieszynskakraina.pl

Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play