Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH !!

Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” wraz z LGD „Dorzecze Wisłoka” podpisała umowę o dofinansowanie na Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Pt.: „Wsparcie dla Ekonomii Społecznej”.

 

W ramach projektu  zostały zorganizowane szkolenia  skierowane dla organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów.

Terminy oraz tematyka szkoleń:

  • 21.03.2019 r./„Możliwość pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych”- przedstawienie ścieżki aplikowania o środki zewnętrzne, możliwości pozyskania wsparcia przez samorządy oraz organizacje pozarządowe w 2019 roku.
  • 26.03.2019 r. / „Prawo o stowarzyszeniach” -organizacje pozarządowe –podstawy prawne funkcjonowania itp.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny !

Szkolenia odbędą się w Restauracji Nowa Maja, na sali szkoleniowej o godzinie 16.00 w podanych wyżej terminach.

(ul. Mickiewicza 20,  43-430 w Skoczowie).

 

Aby zapisać się na wybrane szkolenie, należy wypełnić  formularz zgłoszeniowy (który znajduje się w załączniku) i dostarczyć go do biura LGD „Cieszyńska Kraina”
(Skoczów,  ul. Mickiewicza 9)  , lub wysłać na e-maila : biuro@cieszynskakraina.pl .  
Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony e-mailowo.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH !!

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook