Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

SZKOLENIA ON-LINE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW!

Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" organizuje szkolenia on-line dla potencjalnych beneficjentów poprzez Microsoft Teams. Szkolenia będą dotyczyć podstaw otrzymania dofinansowania, zasad i obowiązków,
jakie wiążą się z otrzymaniem dofinansowania oraz przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

9.08.2021r.- Podejmowanie działalności gospodarczej (Godzina 10.00)

9.08.2021r.- Rozwijanie działalności gospodarczej (Godzina 12.00)

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie e-maila: biuro@cieszynskakraina.pl (w terminie do 06.08.2021r.) w e-mailu należy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail (na który zostanie wysłany link do szkolenia)
oraz rodzaj szkolenia, w którym Państwo chcą wziąć udział.

Serdecznie zapraszamy !

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play