Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

UWAGA !

Szanowni Państwo !

Prosimy przed  rozpoczęciem przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej,  o zapoznanie się i przeanalizowanie lokalnych kryteriów wyboru pod kątem planowanej operacji.

Lokalne kryteria wyboru stanowią podstawę do wyboru operacji i uzyskania dofinansowania.

Dla działalności w zakresie podejmowania działalności - minimum punktowe to 10.80 pkt, natomiast dla rozwijania działalności 12.60 pkt.

W przypadku nie spełnienia minimum punktowego - wnioski nie otrzymają dotacji.

 

Dla przypomnienia- podajemy Kartę Oceny Operacji wg. Lokalnych Kryteriów Wyboru, która również jest dostępna w ogłoszeniu o naborze :

Na podejmowanie działaności : http://cieszynskakraina.pl/media/upload/18/01/02/03/Rnz9/za-nr-5b-do-procedury-wyboru-karty-wg-lokalnych-kryteriw-gotowy-v2.pdf

Na rozwijanie działalności : http://cieszynskakraina.pl/media/upload/18/01/02/03/vU9L/za-nr-5c-do-procedury-wyboru-karty-wg-lokalnych-kryteriw-gotowy-v2.pdf

 

W razie trudności, lub problemów prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Telefon do biura:  33 487 49 42

E-mail : biuro@cieszynskakraina.pl

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook