Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

WYJAZD STUDYJNY !

Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli gmin należących do "Cieszyńskiej Krainy" na bezpłatny wyjazd studyjny zaplanowany w ramach projektu współpracy do partnerskiej LGD "Dorzecze Wisłoka".  Wyjazd od 17-19 maja 2019r. Chętnych prosimy o wypełnienie formularzu zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaUChWF_fKaQpWnlMRjEemq9IWu7PB8xvbbg0YU0ykMy0Icg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Ilość miejsc jest ograniczona .

Szczegóły wyjazdu, zostaną przesłane  e-mailowo do osób, które zostaną zakwalifikowane do wyjazdu.

ZAPRASZAMY!

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook