Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM
MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Twoim otoczeniu? Angażujesz się już teraz w działania na rzecz lokalnej społeczności i regionu? Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i miej swój udział w stworzeniu mechanizmu marszałkowskiego budżetu obywatelskiego województwa śląskiego.

 

Budżet obywatelski to sposób na podział wspólnych pieniędzy zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Można je przeznaczyć na realizację potrzebnych i ciekawych pomysłów, które są wybierane w wyniku głosowania.

 

Jak stworzyć budżet obywatelski obejmujący swoim zasięgiem całe województwo? Dobre pytanie! O tym właśnie chcemy dyskutować z mieszkańcami całego województwa śląskiego.  

 

Spotkanie w Skoczowie jest jednym z 30, w trakcie których chcemy skonsultować elementy regulaminu marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, wysłuchać uwag, opinii i sugestii w jaki sposób stworzyć regulacje, które będą dla mieszkańców zrozumiałe, przejrzyste i zachęcające do udziału w zgłaszaniu i wybieraniu projektów w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego.

 

Dla kogo jest to spotkanie? 

Na spotkanie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem marszałkowskiego budżetu obywatelskiego mieszkańców województwa śląskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorstw działających w naszym regionie.

 

Kto organizuje spotkanie?

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizatorami zadania publicznego „Decydujmy razem! Budżet obywatelski województwa śląskiego” są stowarzyszenia: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Fabryka Inicjatyw Lokalnych FIL.

 

Gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie?

data: 1 sierpnia 2018 r. | godz.: 17:00-19:00

miejsce: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, sala sesyjna, Skoczów

 

Jak zgłosić swój udział w spotkaniu?

Mailowo: anna.pomykol@cris.org.pl, telefonicznie: 32 739 55 12 wew. 102 lub za pośrednictwem strony internetowej: https://decydujmyrazem15.evenea.pl/

 

 

Spotkanie konsultacyjne jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
w ramach realizacji zadania publicznego
"Decydujmy razem! Budżet obywatelski województwa śląskiego".

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook