Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Polityka prywatności

§ 1 Dane Administratora

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310575, posługująca się numerem NIP 5482571234, zwana dalej „LGD”. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@cieszynskakraina.pl

 § 2 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, LGD przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
 • w celu kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących naszej działalności, zwłaszcza za pośrednictwem poczty e-mail, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • adres poczty elektronicznej,
 • imię i nazwisko,
 • inne informacje, które sam podasz w treści korespondencji,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, ze względu na nasz usprawiedliwiony interes, którym jest prawo do komunikowania się z osobami zainteresowanymi działalnością LGD;

 • aby realizować nasze działania związane z realizacją lokalnej strategii rozwoju, zwanej dalej „LSR”, lub z innego rodzaju działalnością społeczną świadczoną w ramach statutowej działalność LGD, przetwarzamy szereg Twoich danych, które nam sam podasz wypełniając specjalne wnioski, formularze lub listy obecności. Odbierając od Ciebie wówczas takie dane osobowe szczegółowo poinformujemy Cię o poszczególnych kwestiach związanych z ich przetwarzaniem. W tym miejscu jedynie ogólnie sygnalizujemy, że takie sytuacje mogą mieć miejsce.

 § 3 Cookies

 1. Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
 2. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, musimy Cię jednak uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

§ 4 Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez LGD odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz to zrobić pisemnie (dostarczając pismo osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) lub mailowo (pismo w formie skanu) wysyłając maila bezpośrednio do Stowarzyszenia na adres dyrektor@cieszynskakraina.pl lub iodo@cieszyńskakraina.pl Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i każdy przypadek rozpatrzymy indywidualnie.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie Twojej zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu naruszało prawo. Dopiero gdybyśmy pomimo cofnięcia Twojej zgody nadal przetwarzali Twoje dane, będzie stanowiło to naruszenia prawa.

§ 5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 6 Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość organizacji, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane podmiotom, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia, a które to świadczą na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne oraz ubezpieczeniowe czy też naszym innym dostawcom i partnerom z którymi mamy zawarte umowy współpracy w zakresie koniecznym do realizacji usługi. Starannie weryfikujemy, czy posiadają oni stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Jednak każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie aby nie przekazać informacji o Tobie osobie nieuprawnionej.

§ 7 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii podmiotów spoza Unii Europejskiej, przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój. Masz także prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 8 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć konkretny cel (jeden z celów, które wskazaliśmy w momencie ich pozyskania). Po upływie tego okresu Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dla przykładu podajemy w tym miejscu, że dane osobowe zebrane w następujących celach przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania z nami umowy;
 • 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy też nie);
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego (czas ten liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z czynnością wiążącą się z przetwarzaniem Twoich danych);
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia – w takiej sytuacji Twoje żądanie (lub pozew sądowy) może zostać nam doręczone z opóźnieniem.

§ 9 Uprawnienia podmiotów danych

 1. Posiadasz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Jeżeli chcesz dokładniej zrozumieć, na czym polegają te uprawnienia, musisz zapoznać się z przepisami prawa, tzn. musisz zapoznać się z tekstem rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO). Wyjaśnianie w tym miejscu każdej z wyżej wymienionych instytucji sprawiłoby, że ten dokument byłby o wiele bardziej obszerny.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Stowarzyszenia na adres dyrektor@cieszynskakraina.pl / iodo@cieszyńskakraina.pl lub w sposób wskazany przez nas przy pozyskaniu od Ciebie danych.

§ 10 Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2020r.

 

Załączniki
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play