Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania rady

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2020-03-12 10:42
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonego protestu  zgodnie z  programem, LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2020-02-19 11:08
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2a Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.2.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach -rozwijanie działalności gospodarczej; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.3 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego; - Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.2 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w obszarze turystyki/rekreacji; - Wzmocnienie kapitału - 1.4.1 Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE. odbędzie się w dniu 03 marca 2020 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2020-01-14 09:17
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące wydania opinii o mozliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy, odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020r., o godz. 12.00, w hotelu Grand Sal, 32-020 Wieliczka, ul. Park Królowej Kingi 7.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2019-10-28 09:12
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2a Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez rozwijanie działalności gospodarczej; - Rozwój przedsiębiorczości - 2.2.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach -rozwijanie działalności gospodarczej; - Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; odbędzie się w dniu 06 listopada 2019 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2019-05-17 07:14
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonych protestów  zgodnie z  programem oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook