Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania rady

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2024-02-19 15:00
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące zmiany uchwały rady nr 5/2021 z dnia 26.04.2021r., odbędzie się w dniu 27 lutego 2024r., o godz. 12.00, w trybie zdalnym z wykorzystaniem programu MS Teams.  
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2023-11-06 14:54
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące zmiany uchwały rady nr 10/2023 oraz 12/2023 z dnia 23.05.2023r., odbędzie się w dniu 17 listopada 2023r., o godz. 9.00, w trybie zdalnym z wykorzystaniem programu MS Teams.  
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2023-09-12 13:05
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące zmiany uchwały rady nr 23/2022 z dnia 21.09.2023r., odbędzie się w dniu 21września 2023r., o godz. 9.00, w Agroturystyce U_Gazdy, 43-438 Brenna, ul. Malinka 5.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2023-05-09 10:09
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w konkursie 03-18.04.2023r., oraz 08-22.05.2023 dla następujących zakresów: - Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy; - Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych. odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2023-02-09 10:50
  Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące zmiany uchwały rady nr 32/2020 z dnia 10.11.2020, odbędzie się w dniu 23 lutego 2023r., o godz. 13.00, w hotelu Belweder, ul. Zdrojowa 15, 43-450 Ustroń.
więcej
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play