Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania zarządu

Najbliższe zebranie zarządu LGD

2020-02-20 11:52
Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 28.02.2020 r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 8.00
więcej

Najbliższe zebranie zarządu LGD

2020-01-10 12:56
Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020r., o godz. 12.30, w hotelu Grand Sal, 32-020 Wieliczka, ul. Park Królowej Kingi 7.
więcej

Najbliższe zebranie zarządu LGD

2019-12-03 13:58
Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 06.12.2019r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 7.30
więcej

Najbliższe zebranie zarządu LGD

2019-09-10 14:59
Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 13.09.2019r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 8.00
więcej

Najbliższe zebranie zarządu LGD

2019-06-17 11:03
Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 19.06.2019r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 14.00
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook