Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Wszystkie aktualności

nabor-wnioskow

NABÓR 10/2018 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ - WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE TURYSTYKI/REKREACJI

2018-04-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji od...
czytaj więcej
nabor-wnioskow

NABÓR 11/2018 PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH - TWORZENIE LUB ROZWÓJ ELEMENTÓW PROMOCJI OBSZARU

2018-04-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 11/2018 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji od...
czytaj więcej
nabor-wnioskow

NABÓR 12/2018 PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH, TAKŻE O CHARAKTERZE PONADREGIONALNYM

2018-04-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 12/2018 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji od...
czytaj więcej
nabor-wnioskow

NABÓR 13/2018 PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH, W TYM TAKŻE NIEZWIĄZANYCH Z LOKALNĄ KULTURĄI TADYCJĄ ORAZ IMPREZ SKIEROWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH

2018-04-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 13/2018 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji od...
czytaj więcej
nabor-wnioskow

NABÓR 14/2018 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ - BUDOWA, PRZEBUDOWA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH/REKREACYJNYCH

2018-04-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 14/2018 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji od...
czytaj więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook