Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Wszystkie aktualności

NABÓR NR 1/2023 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej.

2023-03-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 1/2023 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odp...
czytaj więcej

NABÓR NR 2/2023 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej.

2023-03-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 2/2023 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odp...
czytaj więcej

NABÓR NR 3/2023 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - budowa, przebudowa obiektów tury­stycznych/rekreacyjnych

2023-03-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 3/2023 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odp...
czytaj więcej

Konkurs “FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023”

2023-02-08
Informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie, skierowanego do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących zrealizować swój pierwszy projekt społeczny. Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki które...
czytaj więcej

Badanie obszaru LGD "Cieszyńska Kraina" na potrzeby opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027

2023-01-10
W związku z opracowaniem lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD „Cieszyńska Kraina” na lata 2023-2027 zwracamy się z prośbą o wypełnienie krókiej ankiety, dzięki której zbadamy w jakim kierunku p...
czytaj więcej
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play