Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Wszystkie aktualności

<ALT> Ludek z megafonem

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

2020-09-28
Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., wraz ze wzorem formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyz...
czytaj więcej
ff

Uwaga beneficjenci i potencjalni wnioskodawcy poddziałania 19.2!

2020-09-23
10 września 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałani...
czytaj więcej
obrazek somyślny

NABÓR NR 8/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej.

2020-09-21
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 8/2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odp...
czytaj więcej
obrazek somyślny

NABÓR NR 9/2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej.

2020-09-21
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 9/2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odp...
czytaj więcej
obrazek somyślny

NABÓR NR 10/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - budowa, przebudowa obiektów tury­stycznych/rekreacyjnych

2020-09-21
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 10/2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji od...
czytaj więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play