Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Wszystkie aktualności

obrazek somyślny

NABÓR NR 3/2019 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

2019-03-04
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 3/2019 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odp...
czytaj więcej
obrazek somyślny

NABÓR 4/2019 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej – wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach.

2019-03-04
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 4/2019 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odp...
czytaj więcej
obrazek somyślny

NABÓR NR 5/2019 PROMOWANIE OBSZARU OBJETEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH, TAKŻE O CHARAKTERZE PONADREGIONALNYM

2019-03-04
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 5/2019 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odp...
czytaj więcej
szkolenie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH !!

2019-02-18
Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” wraz z LGD „Dorzecze Wisłoka” podpisała umowę o dofinansowanie na Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i real...
czytaj więcej
przechwytywanie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ "FORUM LIDERÓW LOKALNYCH" !

2019-02-11
    Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na Konferencję "Forum Liderów Lokalnych". Udział w Konferencji prosimy zgłosić telefonicznie lub e-mailowo do 22.02.2019r. Telefon : 33 487 49 42 E-mail: biuro@cieszynskakraina.pl &...
czytaj więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook